ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/11/1969

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 9), התש"ל-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים