ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/09/1973

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - תקנות בדבר מענק להוצאות קבורה; תקנות שירות מילואים (תגמולים), תשל"ג-1973; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים