ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/09/1973

ההסכם בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי בעניין תשלום הטבות סוציאליות; שיעור קצבת ילדי עובדים; תיקון טעות בחוק עבודת הנוער (תיקון מס' 7), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים