ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/07/1973

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ג-1973, חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים