ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1973

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 10), התשל"ג-1973; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "בעיית היתרי עבודה בשבת"; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "הבטחת זכותם של אזרחי המדינה; מסקנות ועדת עבודה בנושא: "שילוב הצעירים הערביים בחיי המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים