ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/07/1973

הסדר למתן תגמולים לאסיר ציון ולבן משפחה של הרוג מלכות; מסקנות ועדת העבודה בנושא: דרכי קליטת העלייה ובעיותיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים