ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/07/1973

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 תקנות לביצוע החוק; חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 תקנות בדבר דרכי קבלת עובדים למועצה להסדר ההימורים בספורט; חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים