ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/06/1973

חוק איסור אפיית לילה (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים