ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/06/1973

המשך הדיון בחוק ביטוח לאומי (תיקון מס' 13), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים