ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/06/1973

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 7), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים