ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/06/1973

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973, חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 6), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים