ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/05/1973

חוק הגנת השכר (תשלומים לקופות גמל), התשל"ג-1973 הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת ורטמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים