ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/05/1973

חוק שירות המדינה גמלאות (הצעת חוק פרטית); תקנות בדבר הישוב פיצויי פיטורין, התפטרות מטעמי בריאות והעתקת מקום מגורים; תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה, שעבוד) - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים