ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/05/1973

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 13), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים