ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/04/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר מתן הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים