ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/04/1973

אינפורמציה בקשר לתוספת והטבות סוציאליות; חוק הביטוח הלאומי; חידוש ההסכם בדבר תשלום מענק להשלמת הכנסה לעובדים שכירים; צו להעלאת קצבאות משפחה ושאירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים