ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/04/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר החלפת לוח ח'; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר שינוי לוח ט' צו בדבר החלפת לוח ח'; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 11), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים