ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/04/1973

חוק שרות מילואים; סכום הדיון להצעה לסדר היום של ח"כ ז. שובל על מצוקת הדיור בדימונה; תקנות שרות המדינה (גמלאות) (קביעת עובדים לעניין סעיף 2 לחוק), התשל"ג 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים