ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/03/1973

התייקרות מחירי הדירות לזוגות צעירים לאחר חתימת החוזה- הצעה לסדר היום של י, הורביץ, צ. צימרמן וש. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים