ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/03/1973

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים