ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1973

חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973, חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים