ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/02/1973

הפרסומים על קיפוח אלמנות מלחמה; חוק שירות מילואים (תגמולים) תיקון מס' 7, התשל"ג 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים