ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/02/1973

דרכי קליטת העלייה ובעיותיה - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת סנהדראי; תיקון לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים