ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/02/1973

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 4), התשל"ג-1972; חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 5), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים