ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/02/1973

דיון בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים