ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/01/1973

הסכם בדבר הטבה סוציאלית למקבלי קיצבות זקנה; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ג'); צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ד')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים