ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/01/1973

התייקרות של דירות לזוגות צעירים לאחר חתימת החוזה - הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת י. הורביץ, צ. צימרמן, א. שוסטק וש. תמיר (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים