ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/01/1973

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים