ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/01/1973

חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון), התשל"ג - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים