ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/01/1973

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 7), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים