ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/12/1972

המשך הדיון החוק שירות מילואים, תיקון; צו בדבר הגדלת מענק נישואין ליתום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים