ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/12/1972

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 7), התשל"ג - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים