ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/12/1972

מעמדם וזכויותיהם של אסירי ציון; סיכום הדיון בעניין השגות דיילות "אל על" על קיפוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים