ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/12/1972

חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב) תקנות בדבר זכאות לדמי אבטלה; חוק שירות המדינה (גמלאות) -העברת זכויות גמלה עבור שירות בבריגדה היהודית ובצבא הבריטי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים