ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/11/1972

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים