ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/11/1972

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון), התשל"ב-1972; מסקנות ועדת העבודה בנושא: השגות דיילות אל-על על קיפוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים