ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/11/1972

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 10), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים