ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/11/1972

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר החלפת לוח ו'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים