ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/10/1972

תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי, התשל"ג- 1972; תקנות הבטוח הלאומי (זכאות לדמי אבטלה), התשל"ג-1972; תקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים) עובדים חלקיים ודורשי עבודה (תיקון), התשל"ג - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים