ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/10/1972

חוק הביטוח בלאומי (תיקון מס' 10), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים