ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/10/1972

חוק משפחות חיילים שספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ב -1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים