ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/08/1972

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים