ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/08/1972

חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958; צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח ח' לחוק) (מס' 2), התשל"ב - 1972; צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח ט' לחוק) (מס' 2), התשל"ב - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים