ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1972

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"ב-1972; חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) תקנות בדבר הסכום המקסימלי שמותר לנכות לטובת ארגון יציג; מסקנות ועדת העבודה בנושא: דרכי הטיפול בעליה ההולכת וגוברת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים