ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1972

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 תקנות לביצוע החוק; חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר), התשל"א-1971 תקנות בדבר קביעת שוטרים לעניין סעיף 2 לחוק; מסקנות ועדת העבודה בעניין: הכרת זכויות גמלה בעבור שירות בבריגדה היהודית ובצבא הבריטי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים