ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1972

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 9), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים