ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/06/1972

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 5), התשל"ב-1972, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 9), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים