ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/06/1972

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - צו בדבר סיווג מבוטחים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים