ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/06/1972

אישור מסקנות ועדת המשנה בעניין עידוד עבודת נשים המשנה; דיון בהצעה לסדר היום של ח"כ מ. ורטמן בנושא "הכרת זכויות גמלא " בעבור שרות בבריגדה היהודית ובצבא הבריטי; חוק עבודת הנשים תיקון מס' 3 לשנת 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים