ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/06/1972

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום) -תשל"ב- 1972; מעמדם וזכויותיהם של אסירי ציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים